Uvjeti i Pravila Korištenja

Temeljne odredbe

Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal https://djetelina.hr sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni djetelina.hr, dalje u tekstu internetski portal Djetelina.
Internetski portal Djetelina u vlasništvu je društva Djetelina d.o.o., dalje u tekstu Djetelina.
Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Djetelina, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Djeteline.

Opće odredbe


Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Djetelina.

Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Djeteline upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
U svrhu korištenja usluga internetskog portala Djetelina, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.

Djetelina svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.

Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim.

Korisnik registracijom na Djetelini dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Djetelina se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Djetelina će zatvoriti korisnički račun, upise i oglase tog korisnika najkasnije u roku od 48 sati nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Djetelina.

Djetelina vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.

Poslovni subjekti koji su korisnici Djetelina usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste Djetelina usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Lozinku i jedinstvene verifikacijske kodove ne smije dijeliti ni s kim. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Djetelina ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke ili jedinstvenog koda, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

Djetelina je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Djetelina. Ako korisnički račun nije bio aktivan tri godine, Djetelina će kontaktirati korisnika na neki od korisničkih podataka koje je korisnik ostavio prilikom registracije, a kako bi potvrdio želi li račun i dalje koristiti. Ukoliko korisnik to ne potvrdi ili ne odgovori odnosno ako korisnika nije moguće kontaktirati na neki od podataka koje je isti ostavio, a sve u roku koji će odrediti Djetelina, Djetelina je ovlašten bez odgode zatvoriti račun i pokrenuti brisanje podataka.

Djetelina je ovlašten u svakom trenutku ukloniti profilne fotografije korisnika, i to bez prethodne najave, ako profilna fotografija sadrži ilustracije govora mržnje ili psovke, pornografski sadržaj, fotografiju druge osobe, fotografiju s tuđeg korisničkog profila, fotografiju koja je zaštićena autorskim pravima ili drugi sadržaj koji se smatra neprimjerenim ili koji nije povezan uz obitelji.

Djetelina zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Djetelina podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Za sve upise, objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Djetelina ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Djetelina od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Djetelini svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika..

Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

Korisnik se posebno obvezuje da neće oglašavati pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Djeteline i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Njuškalo nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Kako bi unaprijedio svoju uslugu Djetelina upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Djetelina. Za jednostavniju pretragu oglasa Djeteline pohranjuje informacije o nedavnim pretragama i prikazuje ih korisniku.

Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Djetelina, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Djeteline.

Djetelina ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

Djetelina ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Djetelina.
Internetski portal Djetelina sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Djetelina ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Djetelina će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Predaja oglasa na Djetelini


Internetski Portal Djetelina je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na internetskom portalu Djetelina objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.

Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

Oglas mora sadržavati specifične podatke ponude. Opis se mora odnositi samo na ponudu. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet ponude.

Slike u oglasu moraju biti slike jasno povezani s ponudom. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jednu lokaciju ili jednu pondudu, osim ako ne predstavlja ponavljajući događaji.

Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu kategoriju.

Naslov oglasa mora opisivati predmet ponude. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).

Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.

Naziv korisničkog računa može se koristiti samo jednom za registraciju.

Djetelina zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.

Djetelina ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
kad se oglašava potražnja
kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Djetelina

Djetelina zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Objavom oglasa na internetskom portalu Njuškalo korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.

Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Djetelina da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Njuškalo u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Djetelina.

Djetelina ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
Elektronička komunikacija između Djetelinovih korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
informiranja o detaljima oglasa

Korisnici su u pisanoj komunikaciji na internetskom portalu Djetelina dužni:
redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika

Usluge plaćanja


Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Djetelina Wallet u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja.

Sredstva uplaćena na Djetelina korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Djetelina te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.

Ukoliko korisnik ima neiskorišteni iznos na Saldu duže od dvije godine, neiskorištena sredstva će protekom roka od 2 godine biti obrisana. Sve obavijesti o postupku brisanja neiskorištenog iznosa Salda, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Djetelina.

Povrat sredstava realiziran bankovnim karticama moguće je ostvariti unutar 1 godine od kad je uplata napravljena, te se povrat radi isključivo na račun kartice preko kojeg je uplata napravljena.
Povrat uplaćenih sredstava nakon zatvaranja obrta ili poslovnog subjekta nije moguć. Korisnik prije zatvaranja svih računa mora zatražiti povrat sredstava ukoliko na to ostvaruje pravo.
Uplate bez poziva na broj te ostalih podataka koji služe za povezivanje uplate sa korisnikom Djetelina vraća na IBAN s kojeg je uplata stigla mjesec dana nakon što je uplata napravljena putem bankovnih kartica.

Za uplate bez poziva na broj te ostalih podataka koji služe za povezivanje uplate sa korisnikom izvršene uplatnicom u banci ili pošti, Djetelina neće biti u mogućnosti izvršiti povrat. Korisnik ima pravo unutar 1 mjeseca od uplate identificirati svoju uplatu koja će nakon toga biti dodijeljena na korisnikov Saldo.


Završne odredbe


Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 04. studeni 2023. godine.
Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:
na adresu sjedišta društva: Miroslava Miholića 2, Zagreb
putem e-pošte na adresu: djetelina@djetelina.hr

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava Djetelina:
Djetelina d.o.o.
Adresa: Dužice 24, 10 000 Zagreb, Hrvatska

E-pošta: Djetelina@djetelina.hr
Telefon: 0994105583
Podaci o društvu:

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081113754, OIB: 3049667344
Temeljni kapital od 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.

Nudite li nešto zanimljivo za roditelji?

Upišite svoju ponudu u jednu od naših pet kategorija i predstavite je više od 5000 roditelja.
Dodajte novu ponudu
menu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram